Kongelig Norsk Marine
Royal Norwegian Navy

Name
Type
 
Patrol Ship
 
Destroyer
 
Minehunter
 
Minehunter
 
Frigate
 
Rose K-102 (Daily Event)
Corvette
 
Frigate
 
Corvette
 
Corvette
 
Frigate
 
Patrol Craft
 
Frigate
 
Submarine